Werkwijze

kennismakenNatuurlijk maken wij eerst kennis. Wie ben je, wat doe je, wat drijft je? Wat is de vraag? Wie zijn wij? Hoezo ‘wij’? We komen altijd met z’n tweeën. Met z’n tweeën horen, zien we meer. De ‘klik’ is belangrijk. Het vertrouwen moet er zijn dat wij de vraag kunnen beantwoorden, een richting kunnen wijzen. En dat er een beeld ontstaat van de ondersteuning die we kunnen geven en de werkvorm die daar het beste bij past.

Kort daarna nemen we weer contact op. Wij vatten de vraag samen, schetsen een aanpak en noemen de voorwaarden. Past deze aanpak en staat onze rol je aan, dan is één van ons de reisleider. De ander fungeert als aangever en klankbord. De collega’s van Vijfkaart fungeren voor de anderen als een intervisiegroep.