Trends

Digitalisering

digitaliseringDe meeste organisaties zijn onderdeel van een keten. Ze leveren diensten en producten als onderdeel van een bouwwerk. Ze werken met wisselende ketenpartners. Welke ICT-producten moeten zij kiezen, zodat ze met deze partners efficiënter kunnen werken?  Het grootste struikelblok is hierbij niet de techniek, maar de verandering die de digitalisering teweeg brengt. Digitalisering in een bestaande organisatie vraagt een grondige voorbereiding en een intensieve begeleiding. Méér dan je lief is moet de vraag beantwoord worden, waarom? Vijfkaart neemt de ondernemer bij de hand om een programma van eisen op te stellen en een succesvolle implementatie uit te voeren. Hoe je de implementatie kan aanpakken zijn nu 5 blogs verschenen. Er zullen nog meer volgen. De stap naar digitalisering vraagt veel van de mensen in het bedrijf, andere manier van werken, maar is onvermijdelijk wil je overleven is onze visie. Vijfkaart is prima in staat jou te prikkelen en op weg te helpen. Wij helpen jullie interactief vast te stellen wat je moet doen, waarin je moet investeren, mens en techniek, om klaar te staan voor de toekomst. 

Cultuur

cultuurMedewerkers gaan gemakkelijk op in routine, lopen gebaande paden. Daar heeft een organisatie steeds minder aan. Nieuwe rollen zijn belangrijk en daarmee verandert de structuur en cultuur van de organisatie. Intern ondernemerschap of intrapeneurship gaat daar over. Zo’n ondernemende medewerker is proactief, ziet kansen en wil ruimte om buiten protocollen en vaste praktijken te kunnen doorgroeien. Veel organisaties bieden die ruimte niet of onvoldoende, ze zijn er niet klaar voor, weten niet hoe:  de organisatievorm, de management structuur en de beheerscultuur lenen zich niet voor de ontplooiing van interne ondernemers. Hoe komt dat? Waar zitten de bottlenecks?

Kwaliteitsborging

ToekomstDe Wet op kwaliteitsborging voor het bouwen komt eraan. Borging van de kwaliteit nu in handen van de private partijen en niet meer de gemeenten. Private partijen worden aansprakelijk. Een verandering, die een andere, nieuwe cultuur vraagt. Ben je daar klaar voor of denk je dat doe ik effen? Wat betekent het voor jou en jouw mensen. Wij bereiden jou daarop voor in enkele bijeenkomsten. We kijken daarbij louter naar de rol van mens, de medewerker, de baas, niet de techniek, want die beheersen jullie wel.

Vechtcontracten

Knock outEen goede afspraak zorgt voor balans. Prestaties en tegenprestaties op basis van redelijkheid en billijkheid, wat mag je van elkaar vragen, wat staat er tegenover? In de bouw sector is deze invalshoek vaak theoretisch. De ‘Ikke’-factor. In concurrentie laag aanbieden, zodanig geformuleerd dat meerwerk moet zorgen voor de winst en vervolgens ook zorgen dat er meerwerk komt. Dat maakt open samenwerken wel heel lastig. Prestatiegericht samenwerken is meer dan een kreet, zie mijn blog. Het denken in ‘zij en wij’-termen kent uiteindelijk alleen verliezers. Vijfkaart helpt verplichtingen en toezeggingen aan elkaar in balans te brengen. Dat doen we overigens het liefst aan de voorkant, als de handtekeningen nog niet gezet zijn.