Referenties

Richting

Schildersbedrijf Noord-Brabant

De (3) partners hebben een moeizame verhouding, die verstikkend werkt op de ontwikkeling van het bedrijf. Veel blijft onuitgesproken. Met een “We moeten wat!” wordt het start schot gegeven voor enige interviews. Vijfkaart onderzoekt of er een basis is voor samenwerken en samen werken. Verzamelt facts en feelings. Wanneer het vertrouwen er niet is en niet kan worden hersteld, wordt het advies gegeven om de vennootschap te ontbinden. Twee partners gaan verder. Vijfkaart reikt bouwstenen aan voor de verdere ontwikkeling van de onderneming.

Aannemersbedrijf in Twente

De directeur van het bedrijf wil over enige jaren zijn bedrijf overdragen. Twee in het bedrijf werkzame zonen zijn nogal ‘verschillend’; hun samenwerking verloopt stroef. Wij maken verschillen en verwachtingen bespreekbaar. Eén zoon volgt zijn hart en kiest voor een toekomst buiten het familiebedrijf. Er wordt een opvolgingsplan opgesteld. Het bedrijf blijft succesvol en de familie in harmonie.

Adviesbureau in Noord-Brabant

Een adviesbureau kampt met een stagnerende omzet. Er is sprake van een bedreigende situatie. Wij stellen een visiedocument op, waarin wij ingaan op het maken van keuzes en het aanbrengen van een focus in werkterrein en in producten/diensten. Wij stellen de samenwerking binnen het team aan de orde. Ook gaan wij in op de wijze van marktbewerking. Tot slot stellen we een actieplan op. Hierna vinden er regelmatig klankbordbijeenkomsten plaats.

Wijziging management kennisinstelling

Stilstaan betekent achteruitgang. Een kennisinstelling moet zichzelf onder de druk van de markt steeds weer opnieuw uitvinden. Dan is er sprake van toegevoegde waarde. Wijzigingen in het management zijn soms onvermijdelijk. Verlangd wordt een zorgvuldig proces dat in huis verloopt, in alle rust en zonder onnodige ruchtbaarheid. Met onze hulp lukt dit.

Producent van beschermingsmaterialen voor mens en dier in Zuid-Holland

Overdracht speelt over enige jaren. Eén zoon is werkzaam in het bedrijf, de andere niet. Een extern aandeelhouder overweegt zijn belang af te stoten. De aard van het bedrijf wijzigt zich en dat stelt andere eisen aan directie en de interne organisatie. Wij schetsen een opvolgingsproces waarin de broers een complementaire rol hebben in een samenwerking met een van buiten afkomstige derde. Ook de toekomstige eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen worden uitgewerkt.

Timmerfabriek in Noord-Holland

Energieke eigenaar/directeur wil sparren over ontwikkelingen binnen en buiten de onderneming. Het aantal onderwerpen is legio. Vijfkaart fungeert als directieadviseur. Gaat soms de diepte in bijvoorbeeld met het verbeteren van de bedrijfsprocessen, het opstellen van een marketing- en verkoopplan en de interne overlegsituaties. Begeleidt enige tijd het nieuw ingerichte management team. Regelmatig wordt de rol van Vijfkaart geëvalueerd in de vraag of er nog steeds sprake is van meerwaarde.

Handelsonderneming in Zuid-Holland

Een goedlopend familiebedrijf. De wens is opvolging door één van de 4 kinderen. Gesprekken met alle familieleden afzonderlijk en in verschillende samenstellingen alsmede het management team van de onderneming. Uitkomst: gefaseerde ingroei (qua verantwoordelijkheden én financieel) van de opvolger. Vijfkaart treedt op als coach van de opvolger en - enige tijd - als spiegel van het management team.