Intervisie

ContinuiteitIntervisie is een professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is om de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren.
De onderwerpen kunnen zijn: het dagelijks werk, moeilijke vraagstukken, professionele ervaringen, belemmerende gevoelens en overtuigingen, organisatieveranderingen en de vragen erom heen. Wij begeleiden intervisiegroepen waarbij wij toezien op de inbreng van de deelnemers, gelijkwaardigheid, evenwicht in ‘halen en brengen’ en het hanteren van een open vraagstelling.