De mensen achter Vijfkaart

Kees Rombouts

Ik ben niet zo van ‘het gebaande pad’. Vraag dikwijls naar het ‘waarom’?’. Wijs wel naar andere wegen. Ik laat je niet in de steek.

Mijn insteek is er een van ‘beter’ en ‘anders’. Bouwen/verbouwen en ‘veranderen’ zijn de sleutelwoorden in de werkzaamheden die ik ondernam. Veranderen door een voorbeeld te zijn, door voorbeelden te geven. Maar veel leuker én met een blijvend resultaat is het organiseren van verbeterprojecten, waarbij medewerkers verantwoordelijk worden gesteld voor hùn project. En dan blijken ze soms over onvermoede talenten te beschikken. Daar krijg ik een kik van. Het resultaat is het resultaat van de medewerkers en wordt niet opgelegd. Ik geef veel aandacht aan een gedeelde visie en een gedragen strategie.

k.rombouts@vijfkaart.nl

LinkedIn

Hans Nijssen

Ik voel mij als een vis in het water bij initiatieven en projecten, die dringend een impuls nodig hebben. Ik vind het een uitdaging om hiervoor doelen te benoemen en deze vervolgens te realiseren. Ik kan goed mensen enthousiasmeren en in beweging krijgen. Ik ben gedreven, bewust van mijn omgeving en verlies de realiteit nooit uit het oog.

Altijd resultaatgericht met oog voor de mens, ben ik in staat complexe vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken en na grondige analyse structuur te brengen in de aanpak, waarbij ik de verantwoordelijkheid niet schuw.

Mijn werkwijze is volhardend, communicatief en vanuit een open werkomgeving sta ik open voor kritiek en heb het vermogen direct te reageren vanuit mijn visionaire instelling.

h.nijssen@vijfkaart.nl

LinkedIn