Coaching

coachingVoor een goede invulling van een positie is soms een verdere ontwikkeling van specifieke vaardigheden gewenst. Dat kan gaan om persoonlijke ontwikkeling, over iemands leidinggevende capaciteiten. Of de wijze van zijn rolvervulling en de houding binnen overlegvormen, het sturen en begeleiden van medewerkers of het leveren van een bijdrage aan - bijvoorbeeld - de totstandkoming van een beleidsmatige en strategische visie. Samen formuleren wij de aandachtsgebieden en definiëren wij de doelen. Wij spreken een doorlooptijd af en een aantal sessies en andere contactmomenten. En een evaluatie.