Blog 1, Resultaat gericht samenwerken

Resultaatgericht samenwerken is niet goedkoper!

Met Resultaatgericht Samenwerken wordt een optimaal ontwerp voor het project bereikt. Opdrachtgever en opdrachtnemer formuleren gezamenlijk kwaliteitsuitgangspunten voor een complex of gebouw. De opdrachtgever omschrijft zijn eisen zoveel mogelijk in functionele termen op meerdere kwaliteitsthema’s. De opdrachtnemer geeft hieraan een uitwerking in verschillende scenario’s naar tijd en geld over de afgesproken exploitatieperiode en bij de afgesproken kwaliteit.

Resultaatgericht Samenwerken krijgt steeds meer navolging. Terecht, want men krijgt ’méér waar voor het geld’. Omdat Resultaatgericht Samenwerken aan terrein wint, trekt het de aandacht van steeds meer uitvoerende bedrijven. En al zijn sommige niet (goed) thuis in dit concept, ze brengen het onder de aandacht met ‘Resultaatgericht Samenwerken is goedkoper’. Bang om de boot te missen. Soms vinden ze zelfs een willig oor bij hun opdrachtgever.
Maar wanneer beiden iets maar voor 50% vertellen of begrijpen, is het niet zomaar 100% waar.

Resultaatgericht Samenwerken leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen. Gezond verstand is altijd goedkoper dan een onvolledig bestek, een onduidelijk programma van eisen of een vraag die niet is gericht op ‘later’. Wanneer wordt gekozen voor het uitgangspunt duurzaam kan zelfs een heel ander ontwerp, een andere uitvoering uit de bus rollen.

Maar om een kostenbesparing nu als uitgangspunt neer te zetten en daarmee een verwachting te wekken die allicht niet uitkomt, is onhandig. Misschien is Resultaatgericht Samenwerken juist duurder, omdat het overeengekomen resultaat anders/beter/hoger/méér/…. is dan de opdracht-gever in aanvang voor ogen had.
Wek dan geen valse verwachtingen. Zet duidelijk neer wat resultaatgericht kan inhouden.
Resultaatgericht (samen)werken vraagt òòk van alle partijen een fikse investering om een en ander aantoonbaar beheerst in te vullen.
Dus de nadruk leggen op lagere kosten? Een grote kans dat de opdrachtgever teleurgesteld afhaakt.

Kees Rombouts

23 februari 2017